Odločili ste se, da boste gradili stavbo. Naj bo to enodružinska hiša, javni objekt, investicija v gradnjo nepremičnine ali podobno, za vsak posamezen primer je potrebno skozi določen postopek, ki je dokaj zapleten. Pravico, da nekje postavite objekt, pridobite z gradbenim dovoljenjem. Za lažje razumevanje celotnega postopka pridobivanja le tega, vam na kratko predstavljamo korake, ki so za to potrebni. Skozi celoten postopek izdelovanja projektne dokumentacije v zvezi z gradnjo   Read More ...

Trajnostna kultura prenove stanovanjskega fonda v stavbah, zgrajenih pred desetletji, izpostavlja izboljšanje bivalnih standardov, ki s funkcionalnega, arhitekturnega, urbanističnega in gradbenotehničnega vidika ne ustrezajo več današnjim potrebam stanovalcev. Značilni pristopi in metode preurejanja stanovanjskih sosesk poleg arhitekturnih in urbanističnih rešitev vključujejo tudi vidik energetsko varčne prenove večstanovanjskih zgradb, t. i. stanovanjskih blokov. Aplikativni razvojno raziskovalni projekti se uveljavljajo v praksi z različnimi modeli prenove, ki jih zaradi vgrajevanja novih materialov   Read More ...

Enostaven projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD po ugodni ceni. V PGD se vključi samo nujne projekte in elaborate, ki pa so potrebni za enostanovanjske enostavne objekte. Projekt za (pridobitev gradbenega dovoljenja) PGD ni dovolj za gradnjo saj je gradbenik, ki nima na gradbišču projekta PZI (projekt za izvedbo) v prekršku. Projekt PZI je potreben tudi v primeru želje po nepovratnih strestvih EKO sklada na nizko energetske ali pasivne   Read More ...

Prezračevanje z rekuperacijo pri bodočih investitorjih vzbuja največ pomislekov. Samo zato, ker slabo poznajo koncept. Ne gre za to, da oken v pasivni hiši ne bi smeli odpirati. Seveda jih lahko. Na začetku so se pasivne hiše ogrevale izključno z zrakom. Če si pozimi odprl okna, si hišo zelo težko segrel nazaj na želeno temperaturo. Danes pa se v pasivnih hišah uporablja tudi ploskovno ogrevanje, zato ta težava odpade. Pri pasivni   Read More ...

Zakaj so varčne hiše dražje? Slovenci vse preradi ocenjujemo le strošek izgradnje in pozabljamo na strošek bivanja. Poceni zgrajena hiša je lahko le navidezno poceni, če nas kasneje čakajo relativno visoki mesečni stroški uporabe hiše. (večina lastnikov starih objektov to občuti, ko je potrebno zagotoviti veliko denarja za ogrevanje pred jesenjo) Koliko dražje so varčne hiše zavisi predvsem od tega, ali upoštevamo le strošek izgradnje, oziroma vključimo tudi strošek bivanja v   Read More ...