1. Zakaj zaupati projekt arhitektu in investirati več truda v fazi načrtovanja?

Izbira pravega projektanta – arhitekta je ključnega pomena za doseganje kvalitetnega projekta in objekta, ki bo dosegal ali celo presegal zadane cilje. Dobro zasnovan objekt bo trajnostno porabil manj energije in na dolgi rok prihranil več denarja. Potreba po zamenjavi objekta bo z dobro zasnovo nastala mnogo kasnje, kot je cikel klasične zasnove objekta, ki je že v konceptu zastarel in potraten.

2. Ali ni bolje izbrati najugodnješega ponudnika projektantskih storitev?

Najcenejši projektant bo zaradi nizke cene izdelal projekt “po liniji najmanjšega odpora” in uporabil iz svojega arhiva starih projektov čim več elementov. Takšen izdelek temelji samo na enem cilju in to je nizka cena projekta – ne objekta!?
Vrhunski načrtovalci – arhitekti vam na podlagi želja, ciljev in finančne konstrukcije izdelamo projekt, ki vam bo ustrezal. Čas potreben za izvedbo kvalitetnega projekta enodružinske hiše traja lahko tudi 1000 ur. Že enostaven izračun vam pove, da za nekaj tisoč EUR ne morete dobiti dobrega projekta. Kvalificiran zidar pa vam računa 10 do 15 EUR na uro?

3. Kdo je najboljši naslov za izbiro pravega načina ogravanja in nakup ogrevalnega sistema?

V večini primerov so stojni inženirji pravi naslov za tehnična vprašanja pri izbiri ogrevanja. Oni sicer poznajo vse tehnične prednosti in omejitve različnih sistemov. Vendar stavbe delujejo kot celote in so sestavljene iz veliko parametrov, ki pa jih usklajuje odgovorni projektant – arhitekt. Arhitekti z dolgoletnimi izkušnjami na področju energisjko varčne in pasivne gradnje bomo najlažje sestavili objekt, ki bo dosegal zastavljene cilje kot celota.
Že samo en napačen izbor pri izračunu gradbene fizike (ali izvedbe) vam lahko pokvari bilanco ali enegetsko potrebo objekta.

4. Ali ni bolje zaupati gradnjo objekta gradbeniku ali zidarju saj je verjetno ta oseba zgradila več objektov kot projektant?

Trenutno stanje v gradbeništvu temelji na principih in gradnjah z druge polovice prejšnjega stoletja. Način in miselnost povprečnega slovenskega graditelja je izvedena iz rdečih opečnih zidakih in cenenem fasadnem ovoju, ki zadovoljuje minimalne zahteve po energetski varčnosti. Iz tega sledi, da so objekti zgrajeni pred 10. do 15. leti energetsko tako potratni, da zahtevajo temeljito prenovo že v prvem delu življenskega cikla objekta.
Trajnostna arhitektura – kaj je že to?

5. Zakaj ne bi zaupali tradiciji in privarčevali za investicijo saj tako dobimo večji objekt za manj denarja z uporabo cenejših in preverjenih materialov?

Več ni vedno dobro. Ali se vam ne zdi, da so objekti zgrajeni v drugi polovici prejšnjega stoletja preveliki, prepotratni skratka slabi? Projekti pa so bili verjetno zelo ugodni saj so tipski načrti romali iz gradbišča na gradbišče. Predelave pa so se dogajale, kar na gradbišču po principu trenutnega navdiha. Res so ti objekti dosegali veliko površino za malo denarja. V takšnih objektih je še vedno več prostorov neizdelanih in čakajo na svoj namen? Kaj pa ogrevanje, kvaliteta bivanja, funkcionalnost, vzdrževanje,…?

6. Nadzor gradnje pa vendar mora izvajati gradbnik z izkušnjami?

Glede izkušenj in preverjanja količin so gradbeniki primernejši za nadzor gradnje. Njhiv način dela temelji na izkušnjah in preverjenih načinih gradnje. Trenuten način gradnje energijsko varčnih objektov pa prinaša nov način gradnje z doseganjem zrakotesnosti, izolativnosti, kontroliranim prezračevanjem in posebnimi detajli, ki pa presega njihovo znanje. Samo dobro zasnovan in skrbno voden projekt v času gradnje bo dosegal zadane cilje in omogočal bivanje po zastavljneih ciljih. Končnen izdelek – objekt voden s strani grabenika ali projektanta – arhitekta se razlikuje v izvedbenih detajlih, ki sledijo cilju po dobrem izdelku ne pa ceneni izvedbi. Projektantski nadzor je predpogoj za dosledno izvedbo objekta v skadu s cilji in pričakovanji naročnika.

7. Kako lahko arhitekt – projktant poceni investicijo in izvede trajnosten, ekološko naravnan in predvsem uporaben objekt, ki bo v skoraj vseh
merilih odstopal od slovenkega graditeljstva?

Najprej je potrebna prava kemija med izbranim projektantom na podlagi njegovih izkušenj in referenc. Potreben je temeljit razgovor in izdelava projektne naloge, ki bo točno definirala zadane cilje. S pravimi cilji bo lahko dober projektnat arhitekt izdelal optimalnejši tloris na manjši kvadraturi in s tem prihranil pri gradnji objekta. Verjetno veliki in prostorni hodniki niso v ponos ne projektantom ne naročnikom. Shrambe, ki so nastale zaradi slabega načrtovanja pa samo povečujejo investicijo in energetsko potrebo objektov.

Za ceno 200.000 EUR lahko dobite optimalen objekt z vrhunsko arhitekturno in estetsko zasnovo ali pa okolju prilagojeno dvokapno hišo z mansardnimi spalnicami v skladu s pogoji in sosednjimi objekti iz prejšnjega tisočletja. Poraba za ogrevanje in sanitarno vodo štiričlanske družine lahko znaša v prvem objektu 200 EUR pri drugem pa lahko presega 2000 EUR letno.
Odločitev pa je vaša saj ste vi potencialni investitor in bodoči uporabnik?
Aleš Borut Ivanko – arhitekt