Izdelujemo energetske izkaznice za vse vrste stavb
na področju Slovenije.

Izvajamo celovite energetske preglede in prenove enostanovanjskih, večstanovanjskih, poslovnih, proizvodnih in drugih objektov.

 

Zizkaz Z+ Z- ZEuro

energetska izkaznica

kupci nepremičnin 

prodajalci nepremičnin 

 cenik

IENGstavbe