energetska prenova

energetska prenova

ENERGETSKO SVETOVANJE

Učinkovita raba energije je konkurenčna prednost in dota za prihodnost.
Živimo v času tendenc k zviševanju cen energentov. Obstoječ stavbni fond pa je energetsko potraten.
Osnovni cilj trajnostne gradnje in zelene arhitekture je v neodvisnosti od fosilnih goriv z uporabo energije in materialov iz okolja.
Vizija bližnje prihodnosti je v nič energijskih objektih. To so objekti, ki so energetsko samozadostni. Trenutno stanje in smotrnost gradnje teh objektov pa ekonomsko še ni upravičena.
Vse novogradnje, ki bi se gradile bi se morale približati pasivnemu standardu ali vsaj nizko energijskem razredu katerega subvencionira EKO Sklad RS.
Vedno bolj pomembne pa so tudi energetske sanacije starih objektov. Večina ne more preprosto, kar zamenjati starih objektov za nove. Energetske sanacije se izvajajo glede na željeni cilj, razpoložljiva sredstva in pričakovan prihranek ter vračanje investicije.

Celovita ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTOV

V biroju CUBUS IMAGE smo razvili več načinov, kako sanirati objekte glede na pričakovan rezultat in vložena sredstva. Brezplačno ENERGETSKO SVETOVANJE za prenovo hiše starejše od 20 let. Vsak teden imam prosta dva termina za uvodni sestanek  energetske sanacije hiše.
Informacije: Aleš B. Ivanko, udia – telefon 01 8310 860