Ali je čas prilagojen prostoru ali prostor času?
Moje poslanstvo kot arhitekta je oblikovati prostor za človeka, ki bo ustrezal njemu in njegovemu času.
Povezava z naravo in trajnostna gradnja se z roko v roki približujeta sobivanju.

Aleš Borut Ivanko, univ. dipl. ing. arh.