energetska-izkaznicaEnergetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. V praksi to pomeni, da lahko uporabnik na osnovi energetske izkaznice objekta predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem objekta.

Ločimo RAČUNSKO energetsko izkaznico, ki se izda za vse novozgrajene in obstoječe stanovanjske stavbe in MERJENO energetsko izkaznico, ki se izda za obstoječe javne in poslovne stavbe. Priporoča se, da je stavba v obratovanju vsaj 5 let. V primeru, da se ne da zagotoviti podatkov o vseh porabljenih količinah energije za zadnja tri koledarska leta se mora izdelati računska energetska izkaznica.

Energetska izkaznica je veljavna 10 let. V primeru, da se energetska učinkovitost stavbe bistveno izboljša, lahko lastnik stavbe predhodno naroči izdelavo nove energetske izkaznice.
Energetska izkaznica je vpeljana na podlagi Evropskih direktiv in je že več let v uporabi v razvitejših evropskih državah.

Kdaj je energetska izkaznica obvezna

V primeru enostanovanjskih stavb:

  • – ob prodaji (obveznost prodajalca)
  • – ob oddaji v najem za več kot eno leto (obveznost najemodajalca)
  • – pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, v primeru pravkar zgrajenih objektov
  • – pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna priloga projekta izvedenih del.

V primeru več stanovanjskih stavb:

  • – ob prvi prodaji ene izmed stanovanjskih enot
  • – pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna priloga projekta izvedenih del.

Stavbe v uporabi javnega sektorja:

  • – za uporabno površino nad 500 m^2 morajo pridobiti mEI najkasneje do 31.12.2014
  • – za uporabno površino nad 250 m^2 morajo pridobiti mEI najkasneje do 9.7.2015

Koristne povezave

  • – Nepovratna finančna sredstva – EKO SKLAD.
  • – Portal za varčevanje z energijo – ENFORCE.