energetska izkaznica za kupce

energetska izkaznica za kupce

Nakup nepremičnine je dolgoročna odločitev, ki bo imela neposredne posledice na vašo kvaliteto bivanja.

Zahtevajte od prodajalca, naj vam predloži energetsko izkaznico stavbe, iz katere je razvidna energetska učinkovitost stavbe in s tem povezani stroški bivanja v tej stavbi. Na izkaznici so tudi navedeni nasveti kako še povečati učinkovitost stavbe.

Strošek izdelave izkaznice za prodajalca je le okrog 0,1 % kupnine za stavbo, ki jo boste vi plačali prodajalcu.

Ne pustite se zavesti, informirajte se!

Preverite ali objekt že ima energetsko izkaznico: http://www.e-prostor.gov.si/
(Javni vpogled.., vstop)

energetska izkaznica za kupce